OIS

Źródło finansowania projektu: Urząd Miasta Chorzów, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny, 
Dyrektor Ośrodka Integracji: mgr Robert Gierek
Kierownik Ośrodka Aktywizacji: Irena Mazurek
Kierownik Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka dla Młodzieży: mgr Grzegorz Witkowski

W skład Ośrodka Integracji Społecznej wchodzi Ośrodek Aktywizacji oraz Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek dla Młodzieży. Działalność Ośrodka Integracji Społecznej opiera się na prowadzeniu zajęć w ramach różnorodnych pracowni zajęciowych. Osoby starsze realizują swoje zainteresowania i poszerzają swoje umiejętności , natomiast młodzież uczestnicy w zajęciach socjoterapeutycznych i profilaktycznych, których celem jest przeciwdziałanie różnym patologiom i uzależnieniom. 

Ośrodek Integracji Społecznej stwarza możliwość dobrego współdziałania dwóch odrębnych grup pokoleniowych. Realizuje się to poprzez tworzenie warunków do wspólnego świętowania. Uczestnicy wnoszą w każde spotkanie swój wkład wynikający z ich możliwości i umiejętności. Celem tych spotkań jest wzajemna integracja oraz uwrażliwienie uczestników na problemy drugiego człowieka. 

 
 
 

Zachęcamy do udzielenia wsparcia

 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się