Tacy sami

TACY SAMI

Celem projektuTACY SAMI jest stworzenia systemowego wsparcia dla osób niesamodzielnych nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego funkcjonowania. W ramach projektu stworzone zostały dwa kluby seniora. Pierwszy klub powstał w dzielnicy Chorzów II przy ul. Pudlerskiej 22 (dla 60 osób), zaś drugi w dzielnicy Centrum przy ul. Janiny Omańkowskiej 1 (dla 60 osób). W klubach zajęcia (spotkania) odbywają się 3 razy
w tygodniu (wtorek, środa, czwartek) w godzinach od 9.00 do 15.00. Seniorzy korzystający z klubów uczestniczyli w różnych zajęciach rozwijających talenty i zainteresowania prowadzone przez zatrudnionych animatorów. W klubach uczestnicy mogą także spotkać się by porozmawiać przy kawie. Razem mogą też świętować swoje rocznice, urodziny, czy imieniny.
Dla uczestników zajęć organizowane są także zajęcia z tzw. „banku warsztatów”. Zajęcia dobierane są zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez seniorów. Są to między innymi zajęcia taneczne, językowe, teatralne itp. Seniorzy mogą także uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjno-sportowych oraz w jodze dla seniora. Wszyscy seniorzy mogą także korzystać z ciekawego programu wyjazdów kulturalnych oraz krajoznawczo-turystycznych.
Dla 15 seniorów wymagających indywidualnego wsparcia w domu zaproponowano usługi opiekuńcze w ich domu. W ramach tych usług opiekunki osób zależnych pomagają seniorom w sprawach dnia codziennego. W ramach projektu dowożony jest także jeden ciepły posiłek dziennie.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS)
 

 
 Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego

 
 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się