Kadra

Robert Gierek – Dyrektor Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny

Pedagog, prowadzi psychoterapię. Ukończył szkolenie w zakresie terapii systemowej rodzin. Kurs całościowy dla terapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty w PTP atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i  Terapii Rodzin PTP oraz Studium Psychoterapii Uzależnień. W swoim podejściu integruje terapię systemową i psychodynamiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, specjalizuje się w terapii rodzinnej, terapii par i małżeństw, osób dorosłych, osób uzależnionychi współuzależnionych oraz młodzieży. Jest specjalistą prowadzącym terapię krótkoterminową dla osób uzależnionych od marihuany i haszyszu. Jest certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień PARPA (nr certyfikatu 1692) oraz w procesie certyfikacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Instruktor Treningu Wzmacniania Rodziny oraz programu „Fred goes net”, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART. Od 2020 r. seksuolog.  Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP oraz PARPA.Barbara Dąbrowska - Soida
Psychologkliniczny, prowadzi psychoterapię.Ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauki o rodzinie Akademii Teologii Katolickiej Warszawie oraz szkolenie w zakresie terapii systemowej rodzin. Kurs całościowy dla terapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty w PTP atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i  Terapii Rodzin PTP. W swoim podejściu integruje terapię systemową i behawioralno - poznawczą. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, specjalizuje się w terapii rodzinnej, terapii par i małżeństw, osób dorosłych (w sytuacji kryzysu, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego m.in. doświadczających nadmiernego stresu, PTSD itp.) oraz młodzieży. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.
 Katarzyna Augustyniak
Pedagog, oligofrenopedagog, prowadzi psychoterapię. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii systemowej rodzin oraz kurs całościowy dla terapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty w PTP atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i  Terapii Rodzin PTP. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, terapię rodzinną oraz terapię par i małżeństw.Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.           


 


                         

Joanna Hoffman
Psycholog, prowadzi psychoterapię. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi oraz wsparcie i poradnictwo dla młodzieży i ich rodziców. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywa pracując w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku dla Młodzieży w Chorzowie. Pracuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.


 


 

Aleksandra Lasik
Pedagog, prowadzi psychoterapię. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie nauki o rodzinie w Warszawie oraz szkolenie Systemowe Rozumienie Rodziny w Krakowie. Jes  trenerem pierwszego i drugiego stopnia Terapii Zastępowania Agresji TZA-ART.  Jest też autorką szeregu programów profilaktycznych.  Przez wiele lat wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej  TWP w Warszawie - wydział w Katowicach. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i małżeństw oraz terapię rodzinną. Pracuję w paradygmacie terapii systemowej i behawioralno - poznawczej. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.

 

                                                                                                   
Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz
Psycholog i pedagog, nauczyciel akademicki, prowadzi psychoterapię. Ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii.Jest certyfikowanym trenerem oraz trenerem trenerów Treningu Zastępowania Agresji (ART.). W ramach pracy akademickiej prowadzi zajęcia m.in. z zakresu psychologii klinicznej, psychologii zdrowia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, komunikacji interpersonalnej oraz metod psycho- i socjoterapii. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas staży w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz Zakładzie Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w trakcie pracy w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Rodziny w Chorzowie. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu zintegrowanym oraz psychoterapię par i rodzin w podejściu systemowym. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora PTP.


                                                                                         
Andrzej Maciejowski

Pedagog, Trener Psychodramy prowadzi psychoterapię. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Instruktor Treningu Wzmacniania Rodziny Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi oraz wsparcie i poradnictwo dla młodzieży i ich rodziców. . Pracuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.  Piotr Czyżewski
Pedagog, profilaktyk, prowadzi terapię i  poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, teraputa motywujący w procesie certyfikacji. Pedagog i diagnosta w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chorzowie. Instruktor programu „Fred goes net”. Realizuje warsztaty dla rodziców i  osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dla dzieci i młodzieży. Prowadzi poradnictwo  dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie problemów wychowawczych, edukacyjnych oraz zaburzeń zachowania wieku dziecięcego oraz okresu adolescencji. Stale superwizuje swoją pracę u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP oraz superwizora PTTPB.         

 


                                                                                                                              

Grzegorz Witkowski
Pedagog, profilaktyk prowadzi terapię i  poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, teraputa motywujący w procesie certyfikacji. Kierownik Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka dla Młodzieży. Instruktor Treningu Wzmacniania Rodziny oraz programu „Fred goes net. Prowadzi poradnictwo  dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie problemów wychowawczych, edukacyjnych oraz zaburzeń zachowania wieku dziecięcego oraz okresu adolescencji. Stale superwizuje swoją pracę u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP


 Zbigniew Wójcik
Prawnik, Doradca obywatelski, prowadzi poradnictwo prawne w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych i prawa administracyjnego.
 


Krzysztof Szwajca – superwizor zespołu OPiPR 
Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP, jest współautorem i autorem ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, pracownik naukowy CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


 

 

 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się