Rozmiar czcionki
Kontrast
 
 

Kadra

Robert Gierek – Dyrektor Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny

Pedagog, prowadzi psychoterapię. Ukończył szkolenie w zakresie terapii systemowej rodzin. Kurs całościowy dla terapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty w PTP atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i  Terapii Rodzin PTP oraz Studium Psychoterapii Uzależnień. W swoim podejściu integruje terapię systemową i psychodynamiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, specjalizuje się w terapii rodzinnej, terapii par i małżeństw, osób dorosłych, osób uzależnionychi współuzależnionych oraz młodzieży. Jest specjalistą prowadzącym terapię krótkoterminową dla osób uzależnionych od marihuany i haszyszu. Jest certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień PARPA (nr certyfikatu 1692) oraz w procesie certyfikacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Instruktor Treningu Wzmacniania Rodziny oraz programu „Fred goes net”, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART. Od 2020 r. seksuolog.  Od 2023r. jest wspózałożycielem Centum Dobrej Terapii w Chorzowie. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP oraz PARPA.

 Katarzyna Augustyniak
Pedagog, oligofrenopedagog, prowadzi psychoterapię. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii systemowej rodzin oraz kurs całościowy dla terapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty w PTP atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i  Terapii Rodzin PTP. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, terapię rodzinną oraz terapię par i małżeństw.Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.           


 


                         

Joanna Hoffman
Psycholog, prowadzi psychoterapię. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi oraz wsparcie i poradnictwo dla młodzieży i ich rodziców. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywa pracując w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku dla Młodzieży w Chorzowie. Pracuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.

 


 

Aleksandra Lasik
Pedagog, prowadzi psychoterapię. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie nauki o rodzinie w Warszawie oraz szkolenie Systemowe Rozumienie Rodziny w Krakowie. Jes  trenerem pierwszego i drugiego stopnia Terapii Zastępowania Agresji TZA-ART.  Jest też autorką szeregu programów profilaktycznych.  Przez wiele lat wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej  TWP w Warszawie - wydział w Katowicach. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i małżeństw oraz terapię rodzinną. Pracuję w paradygmacie terapii systemowej i behawioralno - poznawczej. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.
 


Piotr Czyżewski
Pedagog, profilaktyk, terapeuta, prowadzi psychoterapię i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (podejście systemowo - psychodynamiczne, zintegrowane). Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, teraputa Dialogu Motywującego w procesie certyfikacji. Pedagog, diagnosta, psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chorzowie. Instruktor programu „Fred goes net”. Realizuje warsztaty dla rodziców i  osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dla dzieci i młodzieży. Prowadzi poradnictwo  dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie problemów wychowawczych, edukacyjnych oraz zaburzeń zachowania wieku dziecięcego oraz okresu adolescencji.Od 2023r. jest wspózałożycielem Centrum Dobrej Terapii w Chorzowie. Stale superwizuje swoją pracę u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP oraz superwizora PTTPB.         
 


                                                                                                                              

Grzegorz Witkowski
Pedagog, profilaktyk, terapeuta, prowadzi terapię i  poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, teraputa motywujący w procesie certyfikacji. Kierownik Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka dla Młodzieży. Instruktor Treningu Wzmacniania Rodziny oraz programu „Fred goes net. Realizuje warsztaty dla rodziców i  osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dla dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, specjalizuje się w terapii osób dorosłych, osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadzi poradnictwo dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie problemów wychowawczych, edukacyjnych oraz zaburzeń zachowania wieku dziecięcego oraz okresu adolescencji. Od 2023r. jest wspózałożycielem Centrum Dobrej Terapii w Chorzowie. Stale superwizuje swoją pracę u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP

 Zbigniew Wójcik
Prawnik, Doradca obywatelski, prowadzi poradnictwo prawne w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych i prawa administracyjnego.
 


Krzysztof Szwajca – superwizor zespołu OPiPR 
Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP, jest współautorem i autorem ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, pracownik naukowy CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


 

 

 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się