Kadra

Robert Gierek – Dyrektor Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny
Pedagog, prowadzi psychoterapię. Ukończył szkolenie w zakresie terapii systemowej rodzin. Kurs całościowy dla terapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty w PTPatestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i  Terapii RodzinPTP oraz Studium Psychoterapii Uzależnień. W swoim podejściu integruje terapię systemową i psychodynamiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, specjalizuje się w terapii rodzinnej, terapii par i małżeństw, osób dorosłych, osób uzależnionychi współuzależnionych oraz młodzieży. Jest specjalistą prowadzącym terapię krótkoterminową dla osób uzależnionych od marihuany i haszyszu. Jest certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień PARPA (nr certyfikatu 1692) oraz w procesie certyfikacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Instruktor Treningu Wzmacniania Rodziny oraz programu „Fred goes net”, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP oraz PARPA.

                                                                                                                                                                                                  Barbara Dąbrowska - Soida
Psycholog kliniczny, prowadzi psychoterapię. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauki o rodzinie Akademii Teologii Katolickiej Warszawie oraz szkolenie w zakresie terapii systemowej rodzin. Kurs całościowy dla terapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty w PTP atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i  Terapii Rodzin PTP. W swoim podejściu integruje terapię systemową i behawioralno - poznawczą. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, specjalizuje się w terapii rodzinnej, terapii par i małżeństw, osób dorosłych (w sytuacji kryzysu, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego m.in. doświadczających nadmiernego stresu, PTSD itp.) oraz młodzieży. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.

Katarzyna Augustyniak
Pedagog, oligofrenopedagog, prowadzi psychoterapię. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii systemowej rodzin oraz kurs całościowy dla terapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty w PTP atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i  Terapii Rodzin PTP. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, terapię rodzinną oraz terapię par i małżeństw.Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP. 

                                                                                                                                                                                               Martyna Nikodym
Psycholog, prowadzi psychoterapię. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.Od 3 lat prowadzi psychoterapię indywidualną głównie w osobami dorosłymi. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywa pracując w Dziennym Ośrodku Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży w Chorzowie. Pracuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.

 


Aleksandra Lasik
Pedagog, prowadzi psychoterapię. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie nauki o rodzinie w Warszawie oraz szkolenie Systemowe Rozumienie Rodziny w Krakowie. Jes  trenerem pierwszego i drugiego stopnia Terapii Zastępowania Agresji TZA-ART.  Jest też autorką szeregu programów profilaktycznych.  Przez wiele lat wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej  TWP w Warszawie - wydział w Katowicach. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i małżeństw oraz terapię rodzinną. Pracuję w paradygmacie terapii systemowej i behawioralno - poznawczej. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.

 

                                                                                                                                                                                                  Beata Majewska 
Ukończyła czteroletni całościowy kurs psychoterapii w krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych oraz cykl szkoleń z zakresu psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Jest w  drodze do uzyskania certyfikatu PTP. Pracuje w nurcie psychoterapii systemowej i systemowo - komunikacyjnej w oparciu o zasoby i mocne strony rodziny/partnerów/jednostki. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych (w sytuacji kryzysu, z zaburzeniami lękowymi, objawiami nerwicy, doświadczających nadmiernego stresu, z trudnościami w budowaniu związku, z syndromem DDA i DDD) oraz terapię par/małżeństwi terapię rodzinną.Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i  osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP. 
 


Piotr Czyżewski
Pedagog, profilaktyk, prowadzi poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Kierownik Świetlicy Środowiskowej – Socjoterapeutycznej „Pod Mychą”. Instruktor programu „Fred goes net”. Realizuje warsztaty dla rodziców i  osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dla dzieci i młodzieży. Prowadzi poradnictwo  dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie problemów wychowawczych, edukacyjnych oraz zaburzeń zachowania wieku dziecięcego oraz okresu adolescencji. Stale superwizuje swoją pracę u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.                                                                                                                                                                                      

           

                                                                                                                                                                                            Grzegorz Witkowski
Pedagog, profilaktyk prowadzi poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Kierownik Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka dla Młodzieży. Instruktor Treningu Wzmacniania Rodziny oraz programu „Fred goes net. Realizuje warsztaty dla rodziców i  osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dla dzieci i młodzieży. Prowadzi poradnictwo  dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie problemów wychowawczych, edukacyjnych oraz zaburzeń zachowania wieku dziecięcego oraz okresu adolescencji. Stale superwizuje swoją pracę u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.
Zbigniew Wójcik

Prawnik, prowadzi poradnictwo prawne w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych i prawa administracyjnego. 


                                                                                                                                          Krzysztof Szwajca – superwizor zespołu OPiPR 
Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP, jest współautorem i autorem ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, pracownik naukowy CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 
 
 

Zachęcamy do udzielenia wsparcia

 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się