Rozmiar czcionki
Kontrast
 
 

Kadra

Kadra PROM-u:

Grzegorz Witkowski - Kierownik Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka dla Młodzieży
Pedagog, prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, socjoterapię, grupy terapeutyczne i pracownie rozwoju pasji. Terapeuta Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny. Ukończył Studium Psychoterapii Uzależnień, Instruktor Treningu Wzmacniania Rodziny, programu „Fred goes net. Realizuje warsztaty dla rodziców i  osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dla dzieci i młodzieży.  Specjalista z zakresu profilaktyki oraz socjoterapii. Stale superwizuje swoją pracę u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP.

 
Joanna Hoffman
Psycholog, prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, socjoterapię, grupy terapeutyczne i pracownie rozwoju pasji. 
Psychoterapeuta Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny. W trakcie akredytowanego kursu całościowego Psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Absolwentka Kolegium Królewskiego w Londynie na kierunku Mindfulness: Neurobiologia i Zastosowanie Kliniczne. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP oraz PARPA.
 
 Robert Gierek
Pedagog, prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczneKierownik i terapeuta Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny Ukończył szkolenie w zakresie terapii systemowej rodzin. Kurs całościowy dla terapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty w PTP atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i  Terapii Rodzin PTP oraz Studium Psychoterapii Uzależnień. Jest certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień PARPA (nr certyfikatu 1692) oraz certyfikowany w Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Specjalista terapii krótkoterminowej dla osób uzależnionych od marihuany i haszyszu. Instruktor Treningu Wzmacniania Rodziny oraz programu „Fred goes net”, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP oraz PARPA.Julia Ilnicka
Pedagog, prowadzi socjoterapię i pracownie rozwoju pasji.


Magdalena Filipowicz
Psycholog, prowadzi socjoterapię i pracownie rozwoju pasji


Katarzyna Dobrowolska
Pedagog, prowadzi socjoterapię i pracownie rozwoju pasji

 
 
 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się