Kadra

Kadra PROM-u:

Grzegorz Witkowski - Kierownik Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka dla Młodzieży
Pedagog, profilaktyk, prowadzi poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Pracownik Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny. Instruktor Treningu Wzmacniania Rodziny, programu „Fred goes net, Studium Psychoterapii Uzależnień. Realizuje warsztaty dla rodziców i  osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dla dzieci i młodzieży. Prowadzi poradnictwo  dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie problemów wychowawczych, edukacyjnych oraz zaburzeń zachowania wieku dziecięcego oraz okresu adolescencji. Stale superwizuje swoją pracę u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP. Specjalista z zakresu profilaktyki oraz socjoterapii. Prowadzi pracownie rozwoju pasji, Grupy Rozowoju Osobistego oraz treningi.  
Joanna Hoffman
Psycholog, prowadzi psychoterapię i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. W trakcie akredytowanego k
ursu całościowego Psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Absolwentka Kolegium Królewskiego w Londynie na kierunku Mindfulness: Neurobiologia i Zastosowanie Kliniczne. Psychoterapeuta w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Rodziny. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP oraz PARPA.


  
Agata Szmytka Pedagog, prowadzi treningi i warsztaty. Trener Dramy I Stopnia Stowarzyszenia Praktyków Dramy. Stretworker PROMu działający na terenie Chorzowa II. Prowadzi pracownie rozwoju pasji, Grupy Rozowoju Osobistego oraz treningi. 


 


Robert Gierek
Pedagog, prowadzi psychoterapię. Kierownik i terapeuta Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny Ukończył szkolenie w zakresie terapii systemowej rodzin. Kurs całościowy dla terapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty w PTP atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i  Terapii Rodzin PTP oraz Studium Psychoterapii Uzależnień.  Jest specjalistą prowadzącym terapię krótkoterminową dla osób uzależnionych od marihuany i haszyszu. Jest certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień PARPA (nr certyfikatu 1692) oraz certyfikowany w Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Instruktor Treningu Wzmacniania Rodziny oraz programu „Fred goes net”, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP oraz PARPA.
 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się