Kadra

Kadra PROM-u:

Grzegorz Witkowski - Kierownik Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka dla Młodzieży
Pedagog, profilaktyk, prowadzi poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Pracownik Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny. Instruktor Treningu Wzmacniania Rodziny oraz programu „Fred goes net. Realizuje warsztaty dla rodziców i  osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dla dzieci i młodzieży. Prowadzi poradnictwo  dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie problemów wychowawczych, edukacyjnych oraz zaburzeń zachowania wieku dziecięcego oraz okresu adolescencji. Stale superwizuje swoją pracę u certyfikowanego superwizora psychoterapii PTP. Specjalista z zakresu profilaktyki oraz  socjoterapii. Prowadzi pracownie rozwoju pasji, Grupy Rozowoju Osobistego oraz treningi. 
 
Olga Sterczewska
Psycholog, prowadzi psychoterapię. W trakcie szkolenia w zakresie terapii psychodynamicznej. Kurs całościowy dla terapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty w PTP rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.  Jest socjoterapeutą po ukończonym Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP oraz PARPA.
 
Martyna Góralska
Pedagog, prowadzi poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Specjalista z zakresu resocjalizacji oraz socjoterapii. Stretworker PROMu działający na terenie Chorzowa II. Prowadzi pracownie rozwoju pasji, Grupy Rozowoju Osobistego oraz treningi. 

Andrzej Fiszer 
Pedagog, prowadzi poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Specjalista z zakresu resocjalizacji oraz socjoterapii. Stretworker PROMu działający na terenie Chorzowa II. Prowadzi pracownie rozwoju pasji, Grupy Rozowoju Osobistego oraz treningi. 


 

Paweł Domański 
Pedagog, prowadzi pracownie rozwoju pasji, Grupy Rozowoju Osobistego oraz treningi. Specjalista z zakresu profilaktyki oraz resocjalizacji. Stretworker PROMu działający na terenie Chorzowa II. Prowadzi pracownie rozwoju pasji, Grupy Rozowoju Osobistego oraz treningi. 


Robert Gierek
Pedagog, prowadzi psychoterapię. Kierownik i terapeuta Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny Ukończył szkolenie w zakresie terapii systemowej rodzin. Kurs całościowy dla terapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty w PTPatestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i  Terapii RodzinPTP oraz Studium Psychoterapii Uzależnień.  Jest specjalistą prowadzącym terapię krótkoterminową dla osób uzależnionych od marihuany i haszyszu. Jest certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień PARPA (nr certyfikatu 1692) oraz certyfikowany w Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Instruktor Treningu Wzmacniania Rodziny oraz programu „Fred goes net”, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART. Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP oraz PARPA.
 
 
 

Zachęcamy do udzielenia wsparcia

 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się