Rozmiar czcionki
Kontrast
 
 

Pracownie zajęciowe


Świetlica proponuje uczestnikom  szereg zajęć rozwijających rozwijających i poszerzających wiedzę. Co dziennie w zależnośći od predyspozycji i upodobań dziecka, każdy podopieczny może wziąć udział w jednym z dwóch proponowanych zajęć. Zajęcia prowadzone sąm w ramach trzech pracowni:

PRACOWNIA RĘKODZIELNICZO - PLASTYCZNA 
W ramach tej pracowni organizowane są następujące zajęcia:

PRACOWNIA TEATRALNO - ARTYSTYCZNA
W ramach tej pracowni organizowane są następujące zajęcia: PRACOWNIA HUMANISTYCZNA
W ramach tej pracowni organizowane są następujące zajęcia: ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE
Zajęcia organizowane są 1 raz w tygodniu dla dwóch grup. Grupa młodsza - Mistrzowie oraz grupa starsza - Vipy. Zajęcia realizowane są przez cały rok z wyłączeniem okresu ferii zimowych oraz wakacji letnich.
 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się