Rozmiar czcionki
Kontrast
 
 

Poradnictwo i terapia

Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne i terapia indywidualna

Indywidualne spotkania terapeutyczne z młodym człowiekiem, które mają pomóc mu w związku z trudnościami, jakich doświadcza w rodzinie, gdy ma problemy emocjonalne manifestujące się agresją, wycofaniem, lękiem, apatią lub problemami psychosomatycznymi a także zaburzonymi zachowaniami w szkole lub w grupie rówieśniczej. Celem spotkań jest diagnoza przyczyn problemów dziecka, pomoc w pokonaniu trudności rozwojowych. W ramach szeroko rozumianego poradnictwa dla dzieci i młodzieży przy PROM działa również Punkt Konsultacyjny do Spraw Uzależnień

Dla mieszkańców Miasta Chorzów spotkanie jest bezpłatne i trwa 50 min. 

 
 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się