PROM

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek dla Młodzieży  to placówka realizująca nieodpłatne usługi poradnictwa i terapii dla młodzieży i ich rodziców - mieszkańców Chorzowa. Ośrodek wspiera młodzież i jej rodziców w ich prawidłowym funkcjonowaniu, pomaga w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowych, podejmuje interwencję w wypadkach przemocy w rodzinie oraz sprawuje opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad dziećmi i młodzieżą.
Usługi w ośrodku realizowane są przez wykwalifikowanych psychologów, pedagogów i terapeutów, w bezpiecznej i przyjemnej atmosferze.

 


NASZ OŚRODEK OFERUJE:


 

PROFILAKTYCZNO-ROZWOJOWY OŚRODEK DLA MŁODZIEŻY
41-500 Chorzów, ul. Pudlerska 22
Tel. 32 247 24 33
Rejestracja telefoniczna Ośrodka czynna od 15.00 do 18.00 (PN-PT)
Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00

 
 
 

Zachęcamy do udzielenia wsparcia

 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się