Kadra

Świetlica funkcjonuje w opraciu o wyselekcjonowaną grupę specjalistów z dziedziny pedgogiki i psychologii, którzy na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą. Kadra świetlicy liczy 7 osób. Każdy ze specjalistów prowadzi zajęcia indywiudalne i grupowe oraz towarzyszy podpoiecznym w dorastaniu i pokonywaniu codziennych trudności. Bardzo istotnym elementem pracy z dziećmi jest praca oparta na nawiązywaniu ciepłej i bezpiecznej relacji z dziećmi opartej na szacunku.

Kadra świetlicy:

Piotr Czyżewski - kierownik świetlicy, pedagog, wychowawca
Bożena Stemplewska - pedagog, wychowawca
Paweł Zjeżdżalka - pedagog, wychowawca
Małgorzata Halkiewicz - psycholog, wychowawca
Jolanta Wojciechowska - psycholog
Anna Szymańska - pedagog, wychowawca
Joanna Niesporek - pedagog, logopeda
Anna Kajda - pedagog, wychowawca
 
 
 

Zachęcamy do udzielenia wsparcia

 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się