Rozmiar czcionki
Kontrast
 
 

Pracownie zajęciowe

W ramach "Ośrodka Aktywizacji" działają następujące pracownie zajęciowe:
Pracownia profilaktyki i promocji zdrowia
W ramach tej pracowni prowadzimy spotkania, wykłady i warsztaty, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia.
W przypadku osób starszych kładziemy nacisk na zagadnienia związane 
z psychologią starzenia się i higieną psychiczną, racjonalnym odżywianiem i zdrową rekreacją.
Pracownia informatyczna
W pracowni tej uczestnicy uczyć się podstaw obsługi komputera oraz poszukiwania informacji znajdujących się w Internecie i porozumiewania się przez Internet. Zajęcia odbywają się w każdym tygodniu w 2 grupach po 10 osób (każda grupa po 2 godziny w tygodniu)
Pracownia rehabilitacyjno-sportowa
W pracowni tej uczestnicy uczestniczą w zajęciach aerobiku, zajęć rehabilitacyjnych na materacu z piłką, a w porze letniej chodzą na spacery po Parku Śląskiego z użyciem kijków. Zajęcia odbywają się w każdym tygodniu w 2 grupach (każda grupa 2 godziny. Łącznie 4 godziny w tygodniu).
Pracownia rękodzielniczo-plastyczna
Zajęcia te rozwijają wśród uczestników zdolności plastyczne i manualne, 
a uczestnicy poznają różne techniki grafiki, rysunku, malarstwa i rękodzieła. (1 grupa po 2 godziny w tygodniu)
Pracownia teatralna
Podczas tych zajęć seniorzy przygotowują sztuki teatralne. Czasami są to małe formy artystyczne, a czasami duże przedstawienia, tak jak w 2015 roku – „10 Kobiet i on”. (1 grupa po 2 godziny w tygodniu)


Plan zajęć
Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godziny
Spotkanie towarzyskie przy kawie
oraz spotkania z ciekawymi ludźmi
wtorek 9.30 – 12.00
Język angielski dla początkujących 12.00 – 13.00
Język niemiecki – rozmówki dla średniozaawansowanych 12.00 – 13.00
Zajęcie informatyczne – grupa zawansowana środa 9.00 – 10.30
Zajęcie informatyczne -  grupa dla początkujących 10.30 – 12.00
Zajęcia wokalne – próba zespołu 15.00 – 17.00
Zajęcia taneczne 16.45 – 17.45
Zajęcia rehabilitacyjno-sportowe grupa 1 czwartek 8.00 – 9.30
Zajęcia rehabilitacyjno-sportowe grupa 2 9.30 – 11.00
Zajęcia rękodzielniczo-plastyczne piątek 10.00 – 12.00
 
 

 
 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się