Pomoc prawna

Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego. Od 2019 roku system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego otworzył się na wszystkich potrzebujących pomocy (których nie stać na płatną pomoc prawną). 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny w prowadzonych przez siebie punktach realizuje dyżury specjalistyczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej.

Chcesz umówić się na spotkanie -  zadzwoń pod nr telefonu 32 307 53 29 


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, z możliwością sporządzenia projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym.


Od maja 2020r. również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniały w ostatnim roku innych osób, mogą skorzystać zarówno z nieodpłatnej pomocy prawnej jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym z nieodpłatnej mediacji. Porada może dotyczyć zagadnień z zakresu działalności gospodarczej.

Uwaga! Do odwołania nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
ul.3-GO MAJA 18, CHORZÓW

Poniedziałek 10.00-14.00
Wtorek 10.00-14.00
Środa 13.00-17.00
Czwartek 14.00-18.00
Piątek 10.00-14.00


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku ! Publikujemy ciekawe artykuły oraz porady prawne i obywatelskie. Kliknij TUTAJ  aby przejść na stronę. 

 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się