O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny powstało w 1997 roku. Zgromadziło wielu specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki i prawa rodzinnego. Członkowie stowarzyszenia na co dzień spotykają się z młodymi ludźmi i ich rodzinami. Doradzają, wspierają i pomagają oraz organizują dla nich spotkania, prelekcje i warsztaty. Stowarzyszenie oprócz ośrodka terapeutycznego prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, Dzienny Ośrodek Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodek Aktywizacji dla ludzi starszych, Klub Seniora, Rodzinny Dom Dziecka, a także projekty takie jak: “Młodszy Brat Młodsza Siostra”, “Kolorowe podwórko”, “Muzyka łączy pokolenia” itp.

MISJA I CELE
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny jest organizacją pożytku publicznego. Realizuje cele zorientowane na wieloaspektową pomoc dziecku i rodzinie. Pomaga młodym ludziom i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, udzielając im wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i edukacyjnego. Stwarza swoim podopiecznym szansę na rozwój osobisty oraz szansę na tworzenie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Dzięki sieci wyspecjalizowanych placówek tworzy zwarty system pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.

PO CO JESTEŚMY?
W dzisiejszym świecie często dochodzą nas głosy, iż współczesna rodzina przeżywa kryzys. Problemy z jakimi się boryka, wpływają na jej jakość i znaczenie. Oczywistym jest fakt, że rodzina to najistotniejsze ogniwo w wychowaniu młodego człowieka, że towarzyszy każdemu z nas przez całe życie. To w niej jesteśmy kochani, rozumiani, słuchani. Jednak rodzina, która nie zaspokaja tych potrzeb, wpływa negatywnie na widzenie świata, kontakty z drugim człowiekiem i funkcjonowanie w społeczeństwie, w którym dzisiaj rozpowszechnia się wzorzec konsumpcyjny i doznaniowy. Dzięki nowoczesnym technologiom można kontaktować się z innymi ludźmi, ale jakość tych kontaktów jest coraz gorsza. W społeczeństwie szerzy się nuda egzystencjonalna. Prywatność i emocje są na sprzedaż. Ulica i rzeczywistość wirtualna stają się miejscem ucieczki coraz większej rzeszy młodych ludzi. Dlatego też najważniejszą sprawą w dzisiejszych czasach powinna być troska o dobrą kondycję polskiej rodziny.
 
 
 

Zachęcamy do udzielenia wsparcia

 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się