Rozmiar czcionki
Kontrast
 
 

Poradnictwo dla rodziców

Podczas spotkań z rodzicami specjaliści PROM-u wspierać ich będą w zakresie radzenia sobie z problemem uzależnienia u dziecka oraz z narastającymi problemami wychowawczymi. Ponieważ symptomy występujące w uczestnikach muszą być rozpatrywane w kontekście rodziny i traktowane jako zachowania podtrzymujące homeostazę systemu, dlatego też, efektywna terapia uczestnika ośrodka powinna być prowadzona wraz z terapią całej rodziny. Na terapię rodzinną zapraszamy do naszego Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny . Celem terapii rodzinnej będzie stworzenie równowagi w rodzinie, dzięki czemu uczestnik będzie mógł stworzyć własną tożsamość. To znaczy, że celem będzie dążenie do homeostazy w rodzinie. Utworzenie równowagi będzie elementem wpływającym na kształtowanie się bezpieczeństwa członków rodziny. Ważnym także elementem w pracy z rodziną będzie kształtowanie granic systemu rodzinnego.  Celem będzie także dążenie do poprawy komunikacji wewnątrz rodziny gdzie komunikacja powinna być jasna i otwarta, z jasno określonymi zadaniami i obowiązkami każdego członka rodziny, który musi być świadomy zakresu swojej odpowiedzialności za własne postępowanie. By stwarzać uczestnikowi warunki do prawidłowego rozwoju psychospołecznego w rodzinie będziemy dążyć w terapii do wypracowania umiejętnego wyrażania emocji w rodzinie – od uczuć miłości i troski aż do gniewu, strachu czy wstydu.

Spotkanie dla rodziców trwa 50 min. Terapia rodzinna w OPiPR trwa 60 min.

 

 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się