Rozmiar czcionki
Kontrast
 
 

Rozwój talentów

PROM zaprasza młodzież na zajęcia podczas, których młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Dziennie prowadzone są 2 różne pracownie. Spotkanie trwa 100 min
 
Pracownia rękodzielniczo – plastyczno - graficzna
Uczestnicząca w zajęciach młodzież może rozwijać przede wszystkim swoje zdolności plastyczne. Bardzo ważne jest terapeutyczne znaczenie działań plastycznych, a także kształtowanie wrażliwości, wyobraźni, usprawnienie funkcji poznawczych oraz wdrażanie zasad estetyki. Zajęcia są organizowane w zróżnicowany sposób.
Pracownia rehabilitacyjno - sportowa
Organizowane zajęcia wpływają na poprawę sprawności fizycznej młodzieży, ale także, uczą młodych ludzi zasad „Fair Play”, koleżeńskiej atmosfery nie kolidującej z rywalizacją sportową
Pracownia teatralno - artystyczna
Głównym  celem tych zajęć jest wspomaganie rozwoju młodzieży przez aktywne wprowadzenie ich w świat muzyki i tańca. Młodzież bawiąc się słowem i ruchem gra krótkie przedstawienia.
 
Szczegółowy wykaz pracowni dostępny w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku dla Młodzieży
 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się