Rozmiar czcionki
Kontrast
 
 

Świetlica

Źródło finansowania projektu: Urząd Miasta Chorzów, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny, 
Kierownik świetlicy: mgr Piotr Czyżewski
Adres strony: www.swietlicapodmycha.blogspot.com

Świetlica środowiskowa - socjoterapeutyczna "Pod Mychą" jest specjalistyczną placówką opiekuńczo - wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat. Świetlica pełni także rolę profilaktyczną, stwarzając możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, rozwijania pasji i zainteresowań, jak i rolę terapeutyczną, zapewniając pomoc pedagogów i psychologów. W związku z tym na terenie świetlicy organizowane są różnego rodzaju zajęcia o charakterze terapeutycznym, pomoc w nauce, zabawy psychologiczne, konkursy wiedzy, wyjścia do kina i teatru oraz zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci. Dzieci czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym środowiska lokalnego poprzez uczestnictwo w festynach i imprezach organizowanych przez miasto. Co dziennie uczestnicy korzystają również z posiłku oraz możliwości skorzystania z komputerów z dostępem do internetu.  Pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny.


Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 14.00-19.00
41-506 CHORZÓW, ul. Kaliny 82/4
tel. 32 345 46 15

 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się