Rozmiar czcionki
Kontrast
 
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

Indywidualne spotkania terapeutyczne z dzieckiem, które mają pomóc mu w związku z trudnościami, jakich doświadcza w rodzinie, gdy ma problemy emocjonalne manifestujące się agresją, wycofaniem, lękiem, apatią lub problemami psychosomatycznymi a także zaburzonymi zachowaniami w szkole lub w grupie rówieśniczej. Celem spotkań jest diagnoza przyczyn problemów dziecka, pomoc w pokonaniu trudności rozwojowych. Gdy ta forma pomocy okazuje się nie wystarczająca, możliwe jest podjęcie terapii rodzinnej z całą rodziną. Zakres pomocy to nieśmiałość, lęki, fobie, agresja, zaburzenia zachowania, zachowania opozycyjno-buntownicze, problemy z nauką, stres, nerwowość, niepokojące zachowania w sferze seksualnej, zaburzenia odżywiania, depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia hiperkinetyczne (m.in. ADHD), moczenie nocne, zachowania ryzykowne takie jak zażywanie środków psychoaktywnych, zachowania kompulsywne (nadużywanie komputera itp.) Spotkanie trwa 50 min.
Dla mieszkańców Chorzowa usługi terapeutyczne są bezpłatnie.
 
rejestracja czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 15.00 - 19.00

tel./fax 32 241 20 68
 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się