Rozmiar czcionki
Kontrast
 
 

OPiPR

OŚRODEK PSYCHOTERAPII PROMOCJI RODZINY
Ośrodek Psychoterapii i  Promocji Rodziny to placówka realizująca nieodpłatne usługi poradnictwa i terapii dla mieszkańców Chorzowa. Ośrodek wspiera chorzowskie rodziny w ich prawidłowym funkcjonowaniu, pomaga w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowych, podejmuje interwencję w wypadkach przemocy w rodzinie oraz sprawuje opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad dziećmi i młodzieżą.
Usługi w ośrodku realizowane są przez wykwalifikowanych terapeutów, w bezpiecznej i przyjemniej atmosferze.

NASZ OŚRODEK OFERUJE POMOC DLA OSÓB, KTÓRE:
- chcą zacząć rozwiązywać swoje problemy rodzinne,
- nie radzą sobie ze stresem, który niesie życie,
- mają trudności w podejmowaniu decyzji,
- doświadczają konfliktów w ważnych relacjach życiowych,
- odczuwają brak sensu życia,
- chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie,
- potrzebują wsparcia psychicznego,
- są młodymi ludźmi i potrzebują pomocy:
- w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych,
- w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych,
- w walce z uzależnieniami.

Wszelkie proponowane przez nas usługi dla mieszkańców Chorzowa są BEZPŁATNE!

NASZ OŚRODEK OFERUJE:
- konsultacje i porady pedagoga, psychologa, prawnika rodzinnego,
- warsztaty i treningi,
- terapię rodzinną, indywidualną, grupową,
- terapię dla osób uzależnionych,

- specjalistyczne poradnictwo dla młodzieży.

OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PROMOCJI RODZINY
41-500 CHORZÓW, ul. Omańkowskiej 1,
rejestracja czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 15.00 - 19.00

tel./fax 32 241 20 68

 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się